آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار عراق | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۰۱ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۳ ۱۱۳ ۱۱۳
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱
دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۰۴ ۱۰۴ ۱۰۴
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۰۸ ۱۰۸ ۱۰۸
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲
جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۰۱ مورد