آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار عراق | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۰۱ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۷
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۷ ۱۱۷ ۱۱۷
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۹ ۱۱۹ ۱۱۹
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۴ ۱۱۴ ۱۱۴
جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۴ ۱۱۴ ۱۱۴
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۰۱ مورد