آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار عراق | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۰۱ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۳۴
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۸
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۲۳ ۱۲۳ ۱۲۳
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۷ ۱۱۷ ۱۱۷
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۷ ۱۱۷ ۱۱۷
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۷ ۱۱۷ ۱۱۷
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۱۷ ۱۱۷
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۰۱ مورد