آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار عراق | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۰۱ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۱۴۲ ۱۴ ۱۳۶
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۶ ۱۴۲ ۱۴ ۱۳۶
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۱۴۲ ۱۳۶ ۱۳۶
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۴۲ ۱۴۲ ۱۴۲
جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۴۲ ۱۴۲ ۱۴۲
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۵۳ ۱۵۳ ۱۵۳
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۳۴ ۱۳۴
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۰۱ مورد