> قیمت   هر دینار عراق
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر دینار عراق

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۰۱ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۸
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱۴ ۱۳۸ ۱۳۸
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۱۴ ۱۴ ۱۴
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۱۴ ۱۴ ۱۴
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۱۴۲ ۱۴ ۱۳۶
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۱۴
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۰۱ مورد