> قیمت   هر ریال عربستان | صفحه ۴
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر ریال عربستان | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۹۸ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۸۰۰
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۸۰۰ ۳,۸۰۰ ۳,۸۰۰
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۷۸۰ ۳,۷۸۰ ۳,۷۸۰
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۸۵۰ ۳,۸۵۰ ۳,۸۵۰
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۶۵۰ ۳,۶۵۰ ۳,۶۵۰
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۷۱۰ ۳,۷۱۰ ۳,۷۱۰
جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۷۱۰ ۳,۷۱۰ ۳,۷۱۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۹۸ مورد