> قیمت   هر ریال عربستان | صفحه ۳
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر ریال عربستان | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۹۸ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۳۸۰
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۱۸۰ ۴,۱۸۰ ۴,۱۸۰
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۹۸۰ ۳,۹۸۰ ۳,۹۸۰
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۸۳۰ ۳,۸۳۰ ۳,۸۳۰
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۸۰۰ ۳,۸۰۰ ۳,۸۰۰
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۸۰۰ ۳,۸۰۰ ۳,۸۰۰
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۳,۸۰۰ ۳,۸۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۹۸ مورد