> قیمت   هر ریال عربستان | صفحه ۲
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر ریال عربستان | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۹۸ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۶ ۴,۷۰۰ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۴,۷۰۰ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۷۰۰ ۴,۷۰۰ ۴,۷۰۰
جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۷۰۰ ۴,۷۰۰ ۴,۷۰۰
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۹۰۰ ۴,۹۰۰ ۴,۹۰۰
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۴,۳۸۰ ۴,۳۸۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۹۸ مورد