> قیمت   هر ریال عربستان
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر ریال عربستان

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۸ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۴,۷۰۰ ۴,۴۷۰ ۴,۴۷۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۴,۴۷۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۸ مورد