> قیمت   هر روپیه هند
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر روپیه هند

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۲ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۲۳۴ ۲۳۴ ۲۳۴
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۲۳۴ ۲۳۴ ۲۳۴
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۲۳۷ ۲۳۴ ۲۳۴
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۲۳۷ ۲۳۷ ۲۳۷
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۲۳۷ ۲۳۷ ۲۳۷
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۲۴۵ ۲۳۷ ۲۳۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۲۳۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۲ مورد