> قیمت   هر یوان چین
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر یوان چین

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۳ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۲,۵۱۰ ۲,۵۰۰ ۲,۴۷۵
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۲,۴۷۵ ۲,۴۷۵ ۲,۴۷۵
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۲,۵۳۰ ۲,۴۷۵ ۲,۴۷۵
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۲,۵۳۰ ۲,۵۳۰ ۲,۵۳۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۲,۵۳۰ ۲,۵۳۰ ۲,۵۳۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۲,۵۴۰ ۲,۵۳۰ ۲,۴۵۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۲,۵۳۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۳ مورد