> قیمت   هر رینگت مالزی
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر رینگت مالزی

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۵ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴,۱۵۰ ۴,۱۰۰ ۴,۱۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۴,۱۵۰ ۴,۱۵۰ ۴,۱۵۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۴,۱۵۰ ۴,۱۵۰ ۴,۱۵۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۴,۳۶۰ ۴,۱۵۰ ۴,۱۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۴,۱۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۵ مورد