> قیمت   هر لیر ترکیه
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر لیر ترکیه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۵ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۲,۸۷۰ ۲,۸۶۰ ۲,۸۲۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۲,۸۲۰ ۲,۸۲۰ ۲,۸۲۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۲,۸۶۰ ۲,۸۲۰ ۲,۸۲۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۲,۸۶۰ ۲,۸۶۰ ۲,۸۶۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۲,۸۶۰ ۲,۸۶۰ ۲,۸۶۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۲,۸۶۰ ۲,۸۶۰ ۲,۷۸۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۲,۷۸۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۵ مورد