> قیمت   هر درهم امارات
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر درهم امارات

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۷ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۴,۶۵۰ ۴,۶۳۰ ۴,۶۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۴,۶۱۰ ۴,۶۱۰ ۴,۶۱۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۴,۷۶۰ ۴,۶۱۰ ۴,۶۱۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۴,۷۶۰ ۴,۷۲۰ ۴,۶۷۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۴,۷۶۰ ۴,۷۶۰ ۴,۷۶۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۴,۷۶۰ ۴,۷۶۰ ۴,۵۴۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۴,۷۶۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۷ مورد