> قیمت   هر کرون نروژ
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر کرون نروژ

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۶ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۲,۱۱۰ ۲,۱۰۰ ۲,۰۸۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۲,۰۸۰ ۲,۰۸۰ ۲,۰۸۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۲,۱۳۰ ۲,۰۸۰ ۲,۰۸۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۲,۱۳۰ ۲,۱۱۰ ۲,۱۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۲,۱۳۰ ۲,۱۳۰ ۲,۱۳۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۲,۱۴۰ ۲,۱۳۰ ۲,۰۵۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۲,۰۵۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۶ مورد