> قیمت   هر کرون دانمارک
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر کرون دانمارک

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۶ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۲,۶۷۰ ۲,۶۶۰ ۲,۶۳۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۲,۶۳۰ ۲,۶۳۰ ۲,۶۳۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۲,۶۹۰ ۲,۶۳۰ ۲,۶۳۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۲,۶۹۰ ۲,۶۷۰ ۲,۶۵۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۲,۶۹۰ ۲,۶۹۰ ۲,۶۹۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۲,۷۴۰ ۲,۶۹۰ ۲,۶۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۶ مورد