آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر کرون سوئد

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۷ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱,۹۳۰ ۱,۹۲۰ ۱,۹۰۵
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۱,۹۰۵ ۱,۹۰۵ ۱,۹۰۵
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱,۹۶۰ ۱,۹۰۵ ۱,۹۰۵
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۱,۹۶۰ ۱,۹۴۰ ۱,۹۳۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۱,۹۶۰ ۱,۹۶۰ ۱,۹۶۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۱,۹۶۰ ۱,۹۶۰ ۱,۸۹۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۱,۹۶۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۷ مورد