> قیمت   هر فرانک سوئیس
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر فرانک سوئیس

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۱ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۱۷,۵۰۰ ۱۷,۴۰۰ ۱۷,۲۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۱۷,۲۰۰ ۱۷,۲۰۰ ۱۷,۲۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۸۰۰ ۱۷,۲۰۰ ۱۷,۲۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۱۷,۸۰۰ ۱۷,۷۰۰ ۱۷,۴۵۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۱۷,۷۵۰ ۱۷,۷۵۰ ۱۷,۷۵۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۱۸,۰۰۰ ۱۷,۷۵۰ ۱۷,۰۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۱۷,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۱ مورد