> قیمت   هر پوند انگلستان
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر پوند انگلستان

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۸ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۲۲,۴۵۰ ۲۲,۳۰۰ ۲۲,۱۰۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۲۲,۱۰۰ ۲۲,۱۰۰ ۲۲,۱۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۲۲,۸۵۰ ۲۲,۱۰۰ ۲۲,۱۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۲۲,۸۵۰ ۲۲,۷۰۰ ۲۲,۱۰۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۲۲,۷۵۰ ۲۲,۷۵۰ ۲۲,۷۵۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۲۳,۰۰۰ ۲۲,۷۵۰ ۲۱,۸۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۹۸ مورد