آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر یورو | صفحه ۶

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۰۶ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۵,۶۵۰ ۱۵,۶۵۰ ۱۵,۶۵۰
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۱۰۰ ۱۶,۱۰۰ ۱۶,۱۰۰
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۵,۶۰۰ ۱۵,۶۰۰ ۱۵,۶۰۰
دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۴,۷۰۰ ۱۴,۷۰۰ ۱۴,۷۰۰
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۵,۲۰۰ ۱۵,۲۰۰ ۱۵,۲۰۰
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۴۵۰ ۱۶,۴۵۰ ۱۶,۴۵۰
جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۴۵۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۱۰۶ مورد