> قیمت   هر یورو | صفحه ۴
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر یورو | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۰۶ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۸۵۰
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۸۵۰ ۱۶,۸۵۰ ۱۶,۸۵۰
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۵۰۰ ۱۶,۵۰۰ ۱۶,۵۰۰
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۷۵۰ ۱۶,۷۵۰ ۱۶,۷۵۰
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۵,۹۵۰ ۱۵,۹۵۰ ۱۵,۹۵۰
شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۱۰۶ مورد