> قیمت   هر یورو | صفحه ۳
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر یورو | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۰۶ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۹,۲۵۰
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۸,۶۵۰ ۱۸,۶۵۰ ۱۸,۶۵۰
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۷,۵۶۰ ۱۷,۵۶۰ ۱۷,۵۶۰
یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۹۰۰ ۱۶,۹۰۰ ۱۶,۹۰۰
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۸۵۰ ۱۶,۸۵۰ ۱۶,۸۵۰
جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۸۵۰ ۱۶,۸۵۰ ۱۶,۸۵۰
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۶,۸۵۰ ۱۶,۸۵۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۱۰۶ مورد