> قیمت   هر یورو | صفحه ۲
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر یورو | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۰۶ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۲۰,۲۵۰ ۱۹,۴۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۶ ۲۰,۴۵۰ ۲۰,۲۵۰ ۱۹,۴۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۲۰,۴۵۰ ۱۹,۸۰۰ ۱۹,۴۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۲۰,۴۵۰ ۲۰,۴۵۰ ۲۰,۴۵۰
جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۲۰,۴۵۰ ۲۰,۴۵۰ ۲۰,۴۵۰
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۲۱,۵۵۰ ۲۱,۵۵۰ ۲۱,۵۵۰
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ ۰۷ : ۰۸ ۱۹,۲۵۰ ۱۹,۲۵۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱۰۶ مورد