> قیمت   هر یورو
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت   هر یورو

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۰۶ مورد
بیشترین (تومان) فروش (تومان) قیمت(ریال) قیمت(ریال) کمترین (تومان)
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۲ ۲۰,۰۵۰ ۱۹,۹۵۰ ۱۹,۸۵۰
دوشنبه ۹ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۰۹ ۱۹,۸۵۰ ۱۹,۸۵۰ ۱۹,۸۵۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۷ ۲۰,۴۳۰ ۱۹,۸۵۰ ۱۹,۶۵۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۱۳ ۲۰,۴۳۰ ۲۰,۳۵۰ ۱۹,۶۵۰
یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۹ ۲۰,۲۵۰ ۲۰,۲۵۰ ۲۰,۲۵۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۱۷ ۲۰,۴۵۰ ۲۰,۲۵۰ ۱۹,۴۰۰
شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۶ ۲۰,۲۵۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۰۶ مورد