> قیمت   Sony46EX430
آفتاب

تلویزیون

Sony Samsung Sharp Panasonic LG X.VISION

قیمت   Sony46EX430

قیمت ( تومان ) : ۲,۰۵۰,۰۰۰

3D
ندارد
نمایشگر
46
قیمت ( تومان )
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ۱۳ : ۱۲ ۲,۰۵۰,۰۰۰