آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت شترمرغ کشتار

میانگین قیمت : ۷۰۰,۰۰۰

وزن
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۲ مورد
میانگین قیمت
پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۷۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۲۸,۳۳۳
پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۲۸,۳۳۳
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۲۸,۳۳۳
پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۲۸,۳۳۳
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۶۲۸,۳۳۳
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰۱,۶۶۷
پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰۱,۶۶۷
پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰۱,۶۶۷
پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰۱,۶۶۷
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰۱,۶۶۷
پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰۱,۶۶۷
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۶۰۱,۶۶۷
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۵۰۳,۳۳۳
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۵۰۳,۳۳۳
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۵۰۳,۳۳۳
پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۵۰۳,۳۳۳
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۵۰۳,۳۳۳
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۵۰۳,۳۳۳
پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۵۰۳,۳۳۳
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۵۰۳,۳۳۳
پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۵۰۳,۳۳۳
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۶۳,۳۳۳
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۲ مورد