آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت میگوی پرورشی مخلوطmix

قیمت ( تومان ) : ۴۱,۰۰۰

وزن
هر کیلو
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۱,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۵۴ : ۱۱ ۲۴,۰۰۰
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۴,۰۰۰
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۴,۰۰۰
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ ۲۵ : ۱۱ ۲۴,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰ : ۱۰ ۲۴,۰۰۰
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴۹ : ۱۵ ۲۴,۰۰۰