آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت میگوی دریایی تازه مخلوطmix

قیمت ( تومان ) : ۴۹,۰۰۰

وزن
هر کیلو
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۹,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۵,۰۰۰
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۵۴ : ۱۱ ۲۶,۰۰۰
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۶,۰۰۰
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۶,۰۰۰
پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۶,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۶,۰۰۰
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ ۲۵ : ۱۱ ۲۶,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰ : ۱۰ ۲۶,۰۰۰
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴۹ : ۱۵ ۲۶,۰۰۰