آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت ماهی همام | صفحه ۲

قیمت ( تومان ) : ۳۰,۰۰۰

وزن
بین 1000تا 3000گرم
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۴۴ مورد
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۱,۰۰۰
پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۱,۰۰۰
پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۱,۰۰۰
پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۱,۰۰۰
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۱,۰۰۰
پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۱,۰۰۰
پنج شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۱,۰۰۰
پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۲۱,۰۰۰
پنج شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۵۴ : ۱۱ ۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۰,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ ۲۴ : ۱۱ ۲۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰ : ۱۰ ۲۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴۸ : ۱۵ ۲۰,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۴۴ مورد