آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم

قیمت ( تومان ) : ۴۲,۰۰۰

وزن
بین000 1تا3000گرم
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۹ مورد
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۶ دی ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۴۲,۰۰۰
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۴,۰۰۰
پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۴,۰۰۰
پنج شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۴,۰۰۰
پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
پنج شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۲,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۳۹ مورد