آفتاب

مواد غذایی

ماهی و میگو قیمت روز مرغ آجیل و خشکبار نهاده های دامی و کشاورزی میوه و تره بار

قیمت ماهی بچه شیر با سر و دم بین

قیمت ( تومان ) : ۳۵,۵۰۰

وزن
1000تا3000گرم
قیمت ( تومان )
پنج شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۵,۵۰۰
پنج شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸ ۳۵,۵۰۰
پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۸
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ۵۴ : ۱۱ ۲۴,۰۰۰
پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۴,۰۰۰
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۴,۰۰۰
پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ۳۰ : ۰۳ ۲۴,۰۰۰
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ ۲۴ : ۱۱ ۲۴,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹ : ۱۰ ۲۴,۰۰۰
شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴۷ : ۱۵ ۲۴,۰۰۰