آفتاب

سکه

قیمت   یک گرمی | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۶۶۵ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۹۳۴,۲۳۹ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۹۹۷,۲۳۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۵,۰۳۵,۱۰۹ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۵,۰۴۲,۱۸۷ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۵,۰۵۷,۰۴۴ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۹۸۰,۹۳۶ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۹,۴۰۰,۰۰۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۶۶۵ مورد