آفتاب

سکه

قیمت   یک گرمی | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۶۶۵ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۹,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۵,۱۰۷,۱۱۵ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۵,۱۴۶,۰۴۷ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۵,۱۴۴,۲۰۷ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۵,۰۸۱,۲۱۷ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۹۷۶,۲۳۳ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۹۷۶,۲۳۳ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۶۶۵ مورد