آفتاب

سکه

قیمت   یک گرمی | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۶۶۵ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۵,۱۶۵,۷۸۳ ۹,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۵,۱۳۴,۶۱۲ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۵,۲۷۲,۵۲۲ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۵,۲۸۷,۷۷۱ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۵,۰۷۲,۶۲۶ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۵,۰۷۱,۵۸۸ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۶۶۵ مورد