آفتاب

سکه

قیمت   یک گرمی | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۶۶۵ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۹۳۰,۳۲۳ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۹۳۱,۴۷۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۹۲۲,۱۹۲ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴,۹۸۰,۶۷۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴,۹۵۳,۹۱۶ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۵,۰۸۸,۷۶۱ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۶۶۵ مورد