آفتاب

سکه

قیمت   یک گرمی

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۶۴ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۵,۳۳۳,۳۰۵ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۵,۳۲۸,۸۲۱ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۵,۳۶۵,۷۵۲ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۵,۱۷۴,۱۱۵ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۵,۱۸۸,۳۳۸ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۵,۱۷۲,۸۵۵ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۶۴ مورد