آفتاب

سکه

قیمت   یک گرمی

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۶۵ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۵,۰۶۳,۰۱۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۵,۰۴۸,۵۴۴ ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۵,۱۵۲,۸۵۳ ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۵,۰۹۰,۲۶۸ ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۸۵۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۵,۰۹۰,۲۶۸ ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴,۹۲۳,۳۷۴ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۹,۴۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۶۵ مورد