آفتاب

سکه

قیمت   ربع سکه | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۶۷۳ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۹,۸۶۸,۴۷۹ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۹,۹۹۴,۴۶۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۰۷۰,۲۱۸ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۰,۰۸۴,۳۷۴ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۰,۱۱۴,۰۸۹ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۹,۹۶۱,۸۷۲ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۶۷۳ مورد