آفتاب

سکه

قیمت   ربع سکه | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۶۷۳ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۰,۲۱۴,۲۳۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۰,۲۹۲,۰۹۴ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۲۸۸,۴۱۴ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۰,۱۶۲,۴۳۴ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۹,۹۵۲,۴۶۶ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۹,۹۵۲,۴۶۶ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۶۷۳ مورد