آفتاب

سکه

قیمت   ربع سکه | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۶۷۳ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۳۳۱,۵۶۷ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۰,۲۶۹,۲۲۴ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۰,۵۴۵,۰۴۴ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۵۷۵,۵۴۲ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۰,۱۴۵,۲۵۲ ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۰,۱۴۳,۱۷۷ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۲۱۰,۷۹۵ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۶۷۳ مورد