آفتاب

سکه

قیمت   ربع سکه | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۶۷۳ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۹,۸۶۰,۶۴۶ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۹,۸۶۲,۹۴۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۹,۸۴۴,۳۸۵ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۹,۹۶۱,۳۴۱ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۹,۹۰۷,۸۳۲ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۰,۱۷۷,۵۲۳ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۶۷۳ مورد