آفتاب

سکه

قیمت   ربع سکه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵۴ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۲۱۰,۷۹۵ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۰,۲۱۴,۲۳۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۰,۲۹۲,۰۹۴ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۲۸۸,۴۱۴ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۰,۱۶۲,۴۳۴ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۹,۹۵۲,۴۶۶ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵۴ مورد