آفتاب

سکه

قیمت   ربع سکه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۵۷ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۸۳۱,۳۱۲ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۱,۱۳۲,۱۸۲ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۱,۱۳۲,۱۸۲ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۱,۱۳۲,۱۸۲ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۱,۱۳۲,۱۸۲ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۱,۱۳۲,۱۸۲ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۵۷ مورد