آفتاب

سکه

قیمت   ربع سکه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۷۳ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۰,۱۲۶,۰۲۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۰۹۷,۰۸۹ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۰,۳۰۵,۷۰۶ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۰,۱۸۰,۵۳۶ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۰,۱۸۰,۵۳۶ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۹,۸۴۶,۷۴۸ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۷۳ مورد