آفتاب

سکه

قیمت   نیم سکه | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۶۶۹ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۹,۷۳۶,۹۵۸ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۹,۹۸۸,۹۲۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۰,۱۴۰,۴۳۶ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۲۰,۱۶۸,۷۴۹ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۲۰,۲۲۸,۱۷۸ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۹,۹۲۳,۷۴۴ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۶۶۹ مورد