آفتاب

سکه

قیمت   نیم سکه | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۶۶۹ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۲۰,۵۳۸,۴۴۹ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۲۱,۰۹۰,۰۸۹ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۱,۱۵۱,۰۸۵ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۲۰,۲۹۰,۵۰۵ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۲۰,۲۸۶,۳۵۵ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۰,۴۲۱,۵۹۱ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۲۰۰,۰۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۶۶۹ مورد