آفتاب

سکه

قیمت   نیم سکه | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۶۶۹ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۹,۷۲۱,۲۹۳ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۹,۷۲۵,۸۸۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۹,۶۸۸,۷۷۱ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۱۹,۹۲۲,۶۸۳ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۱۹,۸۱۵,۶۶۴ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۲۰,۳۵۵,۰۴۶ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۰,۶۶۳,۱۳۴ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۶۶۹ مورد