آفتاب

سکه

قیمت   نیم سکه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۶۹ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۲۰,۲۵۲,۰۴۱ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۰,۱۹۴,۱۷۸ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۲۰,۶۱۱,۴۱۳ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۲۰,۳۶۱,۰۷۲ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۰,۳۶۱,۰۷۲ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۹,۶۹۳,۴۹۶ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۶۹ مورد