آفتاب

سکه

قیمت   نیم سکه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۵۱ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۱,۶۶۲,۶۲۵ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲۶,۳۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۲۲,۲۶۴,۳۶۵ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۲۲,۲۶۴,۳۶۵ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۲,۲۶۴,۳۶۵ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۲۲,۲۶۴,۳۶۵ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۲۲,۲۶۴,۳۶۵ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۵۱ مورد