آفتاب

سکه

قیمت   نیم سکه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵۱ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۰,۴۲۱,۵۹۱ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۲۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۲۰,۴۲۸,۴۶۱ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۲۰,۵۸۴,۱۸۸ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۰,۵۷۶,۸۲۹ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۲۰,۳۲۴,۸۶۸ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۱۹,۹۰۴,۹۳۲ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵۱ مورد