آفتاب

سکه

قیمت   طرح جدید | صفحه ۵

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۶۷۱ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳۹,۴۷۴,۰۸۵ ۴۰,۶۵۰,۰۰۰ ۳۹,۹۵۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۹۷۸,۰۰۹ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۲۸۱,۰۴۳ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۳۳۷,۶۶۹ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۴۵۶,۵۲۸ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۸۴۷,۶۵۷ ۴۱,۱۵۰,۰۰۰ ۴۰,۳۵۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۹۵۰,۰۰۰
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ از ۶۷۱ مورد