آفتاب

سکه

قیمت   طرح جدید | صفحه ۴

نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۶۷۱ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۸۴۳,۳۵۷
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۸۵۷,۰۹۵ ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۵۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۱,۱۶۸,۵۵۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۱,۱۵۳,۸۳۳ ۴۲,۴۵۰,۰۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۶۴۹,۹۰۹ ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۵۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۸۱۰,۰۳۴ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۸۱۰,۰۳۴ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰,۰۰۰
نمایش ۷۶ تا ۱۰۰ از ۶۷۱ مورد