آفتاب

سکه

قیمت   طرح جدید | صفحه ۳

نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۶۷۱ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ ۴۲,۳۵۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۱,۰۷۷,۰۷۳ ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۵۰,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۲,۱۸۰,۳۵۸ ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۳,۹۰۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۲,۳۰۲,۳۵۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۵۸۱,۱۸۳ ۴۳,۳۵۰,۰۰۰ ۴۳,۳۵۰,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰,۰۰۰
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۵۷۲,۸۸۲ ۴۲,۷۵۰,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۸۴۳,۳۵۷ ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰
نمایش ۵۱ تا ۷۵ از ۶۷۱ مورد