آفتاب

سکه

قیمت   طرح جدید | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۶۷۱ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۴۴۲,۷۵۴ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳۹,۴۵۱,۹۲۷ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۳۷۷,۷۰۹ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۸۴۵,۵۳۵ ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ ۴۰,۹۵۰,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۳۹,۶۳۱,۴۹۷ ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ ۴۰,۸۵۰,۰۰۰ ۴۰,۶۰۰,۰۰۰
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۷۱۰,۲۶۶ ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ ۴۲,۱۵۰,۰۰۰
چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۳۵۰,۰۰۰
نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۶۷۱ مورد