آفتاب

سکه

قیمت   طرح جدید

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۵۴ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۳,۳۲۵,۴۳۵ ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۵۰,۰۰۰ ۴۸,۱۵۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۴,۵۲۸,۹۲۰ ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۴,۵۲۸,۹۲۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۴,۵۲۸,۹۲۰ ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ ۴۸,۹۵۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۴,۵۲۸,۹۲۰ ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ۴۹,۳۵۰,۰۰۰
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۴,۵۲۸,۹۲۰ ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۴,۸۰۳,۹۹۸
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۴۵۴ مورد