آفتاب

سکه

قیمت   طرح جدید

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵۳ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۸۴۳,۳۵۷ ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۸۵۷,۰۹۵ ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۵۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۱,۱۶۸,۵۵۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ۴۱,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۱,۱۵۳,۸۳۳ ۴۲,۴۵۰,۰۰۰ ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۰,۶۴۹,۹۰۹ ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۵۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۸۱۰,۰۳۴ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۸۱۰,۰۳۴
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۵۳ مورد