آفتاب

سکه

قیمت   طرح جدید

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۷۱ مورد
ارزش طلا ( ریال ) بیشترین ( ریال ) زنده ( ریال ) کمترین ( ریال )
دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۵۰۴,۲۵۴ ۴۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴۱,۷۵۰,۰۰۰ ۴۱,۷۵۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۳۸۸,۵۲۸ ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۲ ۴۱,۲۲۳,۰۰۲ ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۴۳,۱۵۰,۰۰۰ ۴۲,۶۰۰,۰۰۰
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۴۰,۷۲۲,۳۱۸ ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲,۶۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۴۰,۷۲۲,۳۱۸ ۴۲,۹۵۰,۰۰۰ ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۰۸ ۳۹,۳۸۷,۱۶۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱,۱۰۰,۰۰۰
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰ : ۱۷ ۳۹,۴۴۲,۷۵۴
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۶۷۱ مورد